Cục Đăng kiểm có quyền yêu cầu đơn vị nhập khẩu tiến hành triệu hồi xe nếu phát hiện phương tiện bị lỗi

Admin
(SHTT) - Đó là quy định mới được nếu tại Nghị định 60/2023 quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ôtô nhập khẩu, linh kiện nhập khẩu của các Hiệp định mà Việt Nam là thành viên có hiệu lực từ 1/10/2023.

Chính phủ mới ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ôtô nhập khẩu, linh kiện nhập khẩu của các Hiệp định mà Việt Nam là thành viên có hiệu lực từ 1/10 tới. Riêng ôtô nhập khẩu, các quy định triệu hồi được áp dụng từ tháng 8/2025.

Theo đó, tại điều 8 Nghị định 60/2023/NĐ-CP nêu rõ hai trường hợp ô tô thuộc diện triệu hồi gồm: Ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất và ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu.

Trước đây, việc triệu hồi xe nhập khẩu được quy định không chi tiết và rõ ràng như vậy. Các chương trình chủ yếu do nhà nhập khẩu chủ động thực hiện theo chính sách chung của hãng trên toàn cầu. Với việc thêm yêu cầu cơ quan kiểm tra có thể yêu cầu triệu hồi, khách hàng Việt có thêm cơ sở để kỳ vọng vào việc những lỗi phát sinh của xe sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

inbound420090893088259289

 

Bên cạnh đó, trách nhiệm của nhà nhập khẩu trong trường hợp các ô tô đã đưa ra thị trường có lỗi kỹ thuật phải triệu hồi cũng được quy định rõ tại khoản 2, điều 8 Nghị định 60/2023/NĐ-CP. Theo đó, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu không bán ra thị trường các ô tô thuộc diện triệu hồi mà chưa được khắc phục.

Thông tin về kế hoạch triệu hồi và danh sách ô tô thuộc diện triệu hồi phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị nhập khẩu, các đại lý bán hàng. Những quy định này với ô tô nhập khẩu cũng tương tự với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Ngoài ra, trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu phải gửi tới cơ quan kiểm tra báo cáo bằng văn bản các nội dung sau: nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật; biện pháp khắc phục; số lượng ô tô phải triệu hồi; kế hoạch triệu hồi phù hợp. Chủ động thực hiện và tuân thủ theo đúng kế hoạch triệu hồi, đồng thời người nhập khẩu phải công bố thông tin về kế hoạch triệu hồi và danh sách ô tô phải triệu hồi trên trang thông tin điện tử của người nhập khẩu, các đại lý bán hàng một cách kịp thời, đầy đủ.

Nếu ô tô thuộc diện triệu hồi nhưng đơn vị nhập khẩu không thực hiện các yêu cầu trên, Cục Đăng kiểm xem xét dừng các thủ tục chứng nhận chất lượng. Nếu nhà nhập khẩu muốn triệu hồi nhưng hãng sản xuất không có kế hoạch, xe cũng bị dừng chứng nhận chất lượng.

Với những chiếc xe đã về cảng, chưa được cấp giấy chứng nhận chất lượng, hải quan có thể cho phép giải phóng hàng để thực hiện khắc phục lỗi. Sau đó, Cục Đăng kiểm sẽ kiểm tra, chứng nhận theo quy định.

Thái An