Giám sát thị trường bất động sản, nhà ở xã hội

Admin
(SHTT) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội vừa ký ban hành Kế hoạch số 551/KH-ĐGS giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”.

Theo Kế hoạch, mục đích giám sát nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện: Chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản (BĐS) từ năm 2015 đến hết năm 2023; Chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) từ năm 2015 đến hết năm 2023.

Trong mỗi nội dung trên đánh giá, làm rõ: Tính kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, khả thi của việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với từng nội dung giám sát. Thực trạng, tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với từng nội dung giám sát.

Xác định kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân (chủ quan, khách quan); chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường BĐS và phát triển NƠXH.

bat dong san1

Việc giám sát sẽ tập trung vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo, tổ chức thi hành, quản lý điều hành, điều tiết thị trường; nguồn cung, giao dịch, tình hình hoạt động của doanh nghiệp; công tác quy hoạch, việc sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản.

Cùng với đó, cơ quan của Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát trình tự, thủ tục thực hiện dự án, nguồn vốn; công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật; điều tra, xét xử, thi hành án đối với các vụ án liên quan đến kinh doanh bất động sản.

Nội dung giám sát cũng tập trung làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, trong đó làm rõ nguyên nhân do cơ chế, chính sách hay do tổ chức thực hiện; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đối với nội dung đó.

Nội dung giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 cũng tương tự như với thị trường bất động sản.

Đoàn Giám sát của Quốc hội sẽ làm việc với Chính phủ, 8 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và dự kiến tổ chức giám sát trực tiếp tại 12 địa phương.

Phạm Tuấn